Banner
Strida.vn > STRiDA EVO

pro topb01

STRiDA EVO

Sạch, Đơn giản và Sáng tạo

Cải tiến mới nhất của STRiDA EVO là gắn hệ thống hộp số 3 tốc độ vào bộ phận chuyển động vào trục giữa.
Gài số đơn giản bằng cách đẩy bàn đạp về phía sau mà không cần đến bộ chuyển dịch hay cáp.
Mọi chi tiết thiết kế thể hiện STRiDA không đơn giản chỉ là một chiếc xe đạp gấp mà đó còn là một
tác phẩm của “Nghệ Thuật Chuyển Động”!